top of page

नि: शुल्क अंग्रेजी सिक्नुहोस्

यस पहलको साथ, हाम्रो लक्ष्य खाँचोमा परेकाहरूको लागि ठूलो अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्ने हो। अङ्ग्रेजी सिकेर, मानिसहरू आफ्नो क्षमताद्वारा सशक्त बन्न सक्छन् र आफ्नो क्षमता पूरा गर्ने आत्मविश्वास प्राप्त गर्न सक्छन्। आज हाम्रो टोलीसँग सम्पर्क गरेर हाम्रो कामको बारेमा थप जान्नुहोस्।

L2C
जान्नुहोस् 2 परिवर्तन गर्नुहोस्

L4C English: What We Do
bottom of page